α» BlockTimeBlockTime

A more reliable time for each BitCoin block:
(On GoogleAppEngine we deterministically track as soon as BlockCypher reports a new block)(1)(2)(3)
αtheight
6fdb1d78dd85000000000000000000090c8f9158760e80417ca1e54438c48cd47210b464de0b
6fdb0088dd8400000000000000000012fd666ad0cd949c2e178b5819d12618deaff676c58b5c
6fdab0a8dd83000000000000000000223428b616259ca0f9bfaed934d07076e1c597bb196ee5
6fda50b8dd820000000000000000001b125474f7d7a713ebbdcd308182d3930a274fb1280021
6fda42b8dd8100000000000000000000ef7896f306fccb065ac48f77d9c02656312a40399eae
6fd9fbd8dd80000000000000000000002866ed632a1b0713546434c65412cb5e66b78200f99f
6fd902e8dd7f000000000000000000123f3c3fcdb0c8e8d929506a37b9f287b6c23e0fe5802f
6fd8d7f8dd7e0000000000000000001db388aaab6c8758c60c82c8b208db255a657e67912774
6fd8d278dd7d00000000000000000017ea113f134147cb97f48e9ed721b9e62ac51692d43bfb
6fd8b728dd7c0000000000000000001786cf0f6a9b2005a3b2f6b9c303ac91b0d3e4d06dd0f5
6fd89668dd7b00000000000000000025e215ce13c61b0b4b07a3467809660327a276232cd0b8
6fd87f98dd7a0000000000000000001c04b3b8f6bcf7b31ba828856b2b6db7267a94562e9245
6fd87348dd7900000000000000000014122c3d9e1c7b1b62e525ba000c5363348df5ea06df0f
6fd86378dd7800000000000000000025f18a2cfb09ee8b005caba4899b3715f99962da713e2d
6fd86008dd77000000000000000000173d0bb2e336aed3e6b183174d3c5c4ad5a41e7aa86a16
6fd842a8dd760000000000000000001749eee8408a770fc66a66e1451f15929fe6c77bfe40aa
6fd7ea28dd750000000000000000001f1c6fbb49e1200577f453e5a47dbff26e1d7d269141eb
6fd7cbd8dd7400000000000000000019ee09aeaa3004fb1c089bee625e4a67d9dcd23e7e8833
6fd795d8dd7300000000000000000011e175cb81ce01c92cc7bb0e908b2065f6ef52598be500
6fd79228dd720000000000000000001bd09f3083a156248a9552424770633f4d588a0150623e
6fd77688dd7100000000000000000010b5dc2d3231aeb168c79e38a1ae8cdf113f9228aa91e5
6fd761d8dd700000000000000000001315271acbc086f6f622b9b1d8f4415266d8b246e12e9a
6fd71ab8dd6f0000000000000000000f0fcc1bbe0b958107d3d7135e8d5e2372a4ce5925f009
6fd6f958dd6e0000000000000000000a4d030b69dfdd8027840004a147e86e47a8dcc71ee1eb
6fd680c8dd6d00000000000000000015aa356f1e5e3893fee40f49da428b9e195b1b5e5ab5a4
6fd62f58dd6c00000000000000000006f84ffb87b1064e4a7f21e9e2ec9fec8b91f4f3704f90
6fd5ef68dd6b000000000000000000211f6355018f2f0805af7ef0c2663355ad3ca1a30a67af
6fd5e268dd6a0000000000000000001da87c92e784cee6d97fd14644bf55a76daf0b26304727
6fd5b7f8dd690000000000000000000e732fed4489263ea94d07691b28333d6db0ba0276b548
6fd5a758dd680000000000000000000e9a32f6ad64b425c3aaa2da608098629203c42f3bca06
6fd52c88dd6700000000000000000001fc8f1f01da61a5145c1b6469807d4cb5127b092ea8d4
6fd51818dd660000000000000000000f93eb27edb0ec2362f448683aa0bebe69f7825a3108cf
6fd504f8dd6500000000000000000020baaa1796d87bd84fdfb150d9dc87bbf4c4e6b4e287b3
6fd4eea8dd64000000000000000000032eab876050ff9a5cc0a3eab08c6d02c8ae916b153cdd
6fd4bed8dd6300000000000000000014bf1693dfb2493e0b32ac00fbdb96f04c4d3c2add197e
6fd4aee8dd620000000000000000000f28b0338cf1ede3d5c8f32a5cb85cb53b553449001c0a
6fd49d88dd610000000000000000000688cdb5544580a0b41084d357c293ca5fae2ab9e08e7c
6fd48628dd6000000000000000000001929b8ae0c0b438178c316713afd5f875616cfd74b99b
6fd43c98dd5f000000000000000000205acd837aa4abab468a2c564127de68b8e3f56b14e3d9
6fd41dd8dd5e0000000000000000000f9d079cd1613e0cc3d22532efc6094c195eb6e3c1f90a
6fd3f3a8dd5d00000000000000000005e4f04872e4f37de2f9d9a569491759dceae51bb436c2
6fd39998dd5c00000000000000000010e5b0798add5e5d769fcd8ec406b4d8dfd1b7805da14b
6fd37638dd5b0000000000000000001ec89111d51e07d8766b5b50f10bbab459376790636d21
6fd36f68dd5a0000000000000000001b118d4fa59d98090471e1eb27ea347bd0167b25f11009
6fd36d78dd59000000000000000000182eb6040f8d199084565acf05a2ab3f68edb28b5ccc5a
6fd36a88dd580000000000000000000727ace452144287698b4376cfefdfa79221402f194034
6fd365a8dd570000000000000000001bc04f066e8d4f82e17606d65d2bb2c98c1a2c1d385b4a
6fd32a18dd560000000000000000000eba447901aa1c7db96238aafbce5974488cb3982ac938
6fd2dab8dd5500000000000000000022b5071d89d81f7cdca1bd8d161e5bd09963c572ee698a
6fd2cc78dd5400000000000000000021668b9bb7d3085a215da9846070d59b9a96c4bf376b5a
6fd2aef8dd530000000000000000001041d0b8e977a9492add7b1a8b6a06a70e714e8f3fcd83
6fd2abc8dd52000000000000000000177716b2f94501698e0717f2c6599a819a3540c86acc7f
6fd28588dd5100000000000000000024e375f9f9e3b81d80123b0259b32bfed0b6867bfa0271
6fd279f8dd500000000000000000001272a0fd6bbdd8c325f645a4c28e52921a664e6ea1d337
6fd26fc8dd4f00000000000000000003a9e039f90d9071b0d985aadff58933fc6d1d437cd209
6fd26d28dd4e0000000000000000000b61c0b28bb0f6aec1a57240febea3440a50c2ab7db53b
6fd22c58dd4d0000000000000000002356cf882b4ea79024f5d874859bb2a311eb57abcd7b3d
6fd1ee58dd4c0000000000000000000d7b6533c816f45113fbf8aeb783fd52f1c58e95869051
6fd1e418dd4b0000000000000000001146baf8a1f34dd1c70600f9fda877a867fe63dcab6948
6fd1d398dd4a0000000000000000001924fdfd9bd4684536c3fa99d2cbba40bde8107e002de1
6fd1c8a8dd490000000000000000000d7e4cb7025571d67b1f57c993d8494ceb6ce2f553526f
6fd18ad8dd480000000000000000000fe5e9886628ce30d01532c8ac3e5a31a4284c66fbccb4
6fd16b18dd470000000000000000001d9ef238f6c2ba4ec425ce35b47872708cc26b3b6a8fd8
6fd16658dd4600000000000000000007440425a6631f9b23e22943e2fd34ef72285382505472