α» DePloy edit** « wiki αt65.....

bezeichnet den VorGang, wenn eine WebApp aus dem SourceCode gebaut und auf dem SocialGrid ausgerollt wird.