α» FreiTag edit** « wiki αt65.....

Sechster Tag der Woche, RuestTag für den Schabbath, benannt nach der germanischen Göttin Freya, die als Vanin zu den Asen nach Asgard durfte