α» GleichHeit edit** « wiki αt65.....

GleichHeit erzeugt ein [DeWikiPedia:Termersetzungssystem] mit Äquivalenzrelationen in der SinnChemie.