α» MarketCap edit** « wiki αt65.....

WechselKurs-SchaetzQual von RainerWasserfuhr:
  • 10.000.000 KayGroschen = 500.000 EuRo
  • 1.000 KayGroschen = 50 EuRo
  • 200 KayGroschen = 10 EuRo
  • 100 KayGroschen = 5 EuRo
  • 20 KayGroschen = 1 EuRo
  • 1 KayGroschen = 5 EuroCent
  • MarketCap der LockSchuppenAg after a ScenarioPlanning: 180.000 EuRo 1 LockSchuppenAg share = 180 EuRo = 3600 KayGroschen