α» MindCar edit** « wiki αt65.....

Das erste Automobil auf PlanetErde, welches durch ein GlaesernesUnternehmen produziert wird. Elektro oder hybrid? Aus DeutschLand? VolksWagen?