α» MittWoch edit** « wiki αt65.....

Vierter Tag der Woche und damit die Mitte der christlichen Woche, ursprünglich nach Wotan/Odin benannt, vgl. Englisch WednesDay oder Schwedisch OnsDag