α» OrderedByShares edit** « wiki αt65.....

Im MindWiki von MindBroker werden WikiTable's und Matrizen grundsätzlich nach der Zahl der Anteile der ShareHolder geordnet.