α» RainersLaw edit** « wiki αt65.....

  • maximiere FreiHeit
  • AcCelerate, aber unter strengster Beachtung der ZeroResistance-Strategie
  • Ansonsten gelten ClarkesLaw und PetersLaws. ByLaws:
  • no SpectatorSports