α» TanzDerMolekuele edit** « wiki αt65.....

eine grosse SinnFonie. AtomBernstein dirigiert. Jedes PosiTron entlädt sich. Jede Faser biegt und dreht sich. NanoAssembler schwingen im RepRap-Takt.