α» UnTil2012 edit** « wiki αt65.....

MoegLich wäre UnTil 2012:
  • bei PieschenTv gesprochene Inhalte können automatisch in Text umgewandelt und durchsucht werden
  • AnneWillSingularity
  • GoogleEarth2012
  • MindShift